TENESTER

  • Fjellarbeid

  • Masseflytting/transport inn/utland

  • Vegar/tomter

  • Vinter/sommarvedlikehald

  • Uttak og bearbeding av stein, murstein,

    pukk og grusmateriale for sal

  • Gråsteinsmuring

  • Transport av farleg gods

bjørkhaug.jpg
maskin4.jpg